Avioliittolaki löytyy osoiteesta www.finlex.fi
                                                                          
                                                                                      1612007_145920_1.png
Avioliiton solmiminen

Avioliitto solmitaan joko kirkollisesti tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina tehtävä avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan siitä, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkinta suoritetaan paikkakunnalla missä vihkipari on kirjoilla kirkkoherranvirastossa tai jos he ovat eri seurakunnissa, kummassa tahansa. Tutkinnassa annettu todistus on voimassa neljä (4) kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkinta onnistuu myös verkossa osoitteessa esteidentutkinta.fi

Sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto kuulutetaan seurakunnalle.

Pappi voi vihkiä parin, joista toinen on Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja toinen kuuluu kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kirkkokuntaan.

Kihlapari voi vihkipäivästä päättäessään varata kirkkoon vihkimisajan. Vihkitoimituksen musiikista tulee sopia kanttorin kanssa. Vihkitoimituksella on jumalanpalvelusluonne, se ohjaa musiikin valintaa.

Vihkipappi käy parin kanssa toimituskeskustelun, siinä tutustutaan papin kanssa, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita.

Kuka voi mennä avioliittoon

* joka on täyttänyt 18 vuotta
* jota ei ole julistettu holhottavaksi
* joka ei ole avioliitossa

18 vuotta nuorempi voi solmia avioliiton oikeusministerin luvalla. Holhottavaksi julistettu täysi-ikäinen voi mennä avioliittoon holhoojansa suostumuksella.

Avioliitto ei ole sallittua läheisten sukulaisten kesken.
Tämän mukaisesti avioliitto on kielletty:

* lapsen ja hänen vanhempansa sekä sisarusten ja puolisisarusten välillä
* kun toinen avioliittoon aikovista on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen
* ottolapsen ja ottovanhemman kesken.