MITEN TOIMIA OMAISEN KUOLTUA?                                                                                          IMG_2246.jpg

Perheen ja suvun suuren menetyksen yhteydessä on monia asioita joilla huolehditaan poisnukkuneesta.
Sairaalassa voi pyytää sairaalapappia pitämään hartauden kappelissa
tai sen voi pitää suvun kesken. Hautaustoimisto huolehtii vainajan siirtämisestä Marttilan siunauskappelin
yhteydessä olevaan kylmiöön. Seuraavana päivänä soitetaan kello 10 sanomakelloja 10 minuuttia.
Sanomakellot ilmoittavat kaikille seurakunnan jäsenen maallisen elämän päättymisestä.

Kuolintodistus ja hautauslupa
Sairaalan hoitava lääkäri antaa kuolintodistuksen ja sairaala toimittaa tiedon kuolemasta myös väestötietojärjestelmään.
Lääkäri antaa hautaamisluvan, jonka omainen tai hautaustoimisto toimittaa seurakuntamme virastoon.
Ennen lääkärin toimittamaa selvitystä ei vainajaa saa siunata eikä haudata.

Arkku ja  uurna
Omaiset sopivat hautaustoimiston kanssa arkun hankkimisesta. Jos vainaja tuhkataan,
niin ensin toimitetaan ruumiin siunaus ja sen jälkeen tuhkaus.
Uurna luovutetaan omaisille, jotka sopivat seurakunnan kanssa uurnan hautaan laskemisesta.

Hautapaikka
Hautapaikka varataan kirkkoherranvirastosta ja keskustellaan hautaukseen liittyvistä käytännön asioista.
Papin kanssa sovitaan aika siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden suunnitteluun.

Marttilan kirkkoherranvirasto on osoitteessa Kirkkotie 3 , p. 044 474 3414. Virasto on avoinna:
maanantaina klo 9 - 12 ja
keskiviikkona klo 13 - 16.

                                                                                                                hautaus.jpg

Siunauspaikka
Siunaustilaisuudet ovat ensisijassa Pyhän Martin kirkossa.
Siunauskappelissa voi pieni saattoväki kokoontua siunaukseen, kesällä voidaan siunata haudalla, mutta
se on nykyään harvinaisempaa.

Omaiset vastaavat kuolinilmoituksesta.
Lehdessä voidaan kutsua siunaukseen ja muistotilaisuuteen tai sitten jälkikäteen ilmoittaa että siunaus on toimitettu.

Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan jumalanpalveluksessa sunnuntaina siunauspäivän jälkeen.
Suntio sytyttää muistokynttilän ja omaiset voivat nousta seisomaan musiikin ja rukouksen ajaksi.

Siunaustilaisuus
Siunauksen toimittaa ensisijaisesti seurakunnan pappi ja kanttori. Jos omaiset haluavat toisen papin,
on heidän sovittava siitä hänen kanssaan ja samoin sovittava palkasta ja matkakorvauksesta.
Toimituskeskustelussa keskustellaan siunaustilaisuudesta ja siihen liittyvistä toivomuksista.
Surusta voi luottamuksella puhua papin kanssa.
Pappi ja kanttori ovat mukana myös muistotilaisuudessa, elleivät omaiset vietä sitä keskenään.

Kukkalaitteet
Kukat voidaan laskea kirkossa siunauksen jälkeen tai ennen sitä. Siunauksen viimeisen virren jälkeen ne haetaan
ja viedään haudalle. Koska ne on jo kerran laskettu, niin haudalla omaisten laskettua kukkansa
voi muu saattoväki laskea omansa yhtä aikaa. Sitten veisataan vielä virsi, yleensä 377.
Lopuksi omaiset voivat esittää saattoväelle kutsun muistotilaisuuteen.
Mikäli se vietetään suvun parissa, kiitetään saattoväkeä osallistumisesta siunaukseen.


Kantajat
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. He kokoontuvat puoli tuntia ennen siunausta kappelin eteen.
Perinne on, että lähimmät sukulaiset kantavat arkun pääpuolelta. Suntio opastaa kappelista lähdettäessä,
samaten kirkosta lähdettäessä haudalle.

Muistotilaisuus
Seurakuntatalon voi vuokrata muistotilaisuuteen. Isoon saliin mahtuu n 70 ihmistä, ja pieneen saliin n, 30.
Muistotilaisuuteen sopii sukulaisten ja ystävien muistopuheet, laulut, musiikkiesitykset.
Tarjoilusta omaiset sopivat jonkun pitopalvelun kanssa. Papin ja kanttorin kanssa voi tilaisuutta suunnitella.

Suru
Diakoniatyö järjestää vuosittain sururyhmän, jossa elämänmuutokseen joutuneet voivat jakaa kokemusta
ja saada siten tukea.  Seurakunnan pappi ja kanttori ovat käytettävissä luottamukselliseen keskusteluun.

Toivo

Jeesus sanoi olevansa ylösnousemus ja elämä.
Uskomme, että Jeesuksen armo kantaa meidät ikuiseen elämään.
Usko kantaa yli tämän raskaan rajan!