KIRKKOHALLITUS   (päätös avautuu linkistä)  on päätöksellään 24.4.2018 lakkauttanut Marttilan ja Kosken Tl seurakunnat 31.12.2018 ja  perustanut uuden Martinkosken seurakunnan alkaen 1.1.2019.KOSKEN TL SEURAKUNNAN JA MARTTILAN SEURAKUNNAN                                                  
YHDISTYMISNEUVOTTELUT

TIEDOTE 5. helmikuuta 2018:

KOSKEN TL SEURAKUNNAN ja MARTTILAN SEURAKUNNAN
YHDISTYMISTÄ VALMISTELEVA OHJAUSRYHMÄ

Seurakuntien yhdistymistä valmistelevan ohjausryhmän työn ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen.
Ohjausryhmä esittää molempien seurakuntien kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja sitten kirkkovaltuustojen hyväksyttäväksi yhdistymissopimuksen. Kirkkovaltuustot kokoontuvat torstaina 8.3.2018. Jos yhdistymissopimus hyväksytään molemmissa seurakunnissa, asia etenee Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin ja sitten kirkkohallitukseen, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen.
Ohjausryhmän valmistelema yhdistymissopimus sisältää sellaiset asiat, jotka kirkon lainsäädännön mukaan edellytetään. Ohjausryhmä on ehdotuksessaan yksimielinen.

Yhdistymissopimuksen pääkohtia ovat seuraavat:
– Kosken Tl seurakunta ja Marttilan seurakunta yhdistyvät 1.1.2019 ja muodostavat yhden yhteisen seurakunnan;
– uuden seurakunnan nimeksi esitetään Martinkosken seurakunta;
– seurakunnan kirkkoherraksi tulee nykyinen Kosken Tl kirkkoherra Tapio Hietalahti ja kappalaiseksi Marttilan kirkkoherra Janne Nurmi;
– molempien seurakuntien kaikki vakinaiset työntekijät siirtyvät uuteen seurakuntaan nykyistä vastaaviin tehtäviin; kaikki työntekijät ovat koko seurakunnan työntekijöitä;
– uudessa seurakunnassa ei ole kappeliseurakuntia; uusi seurakunta on yksi, yhtenäinen kokonaisuus, jossa seurakuntatyötä tehdään ”kahden kirkon ympärillä”;
– vuosi 2018 on seurakunnissa vaalivuosi; marraskuussa toimitettavissa vaaleissa valitaan uudelle seurakunnalle kirkkovaltuusto.
Edellä olevan lisäksi yhdistymissopimukseen on kirjattu asioita seurakuntien rakennuksista, hautausmaista, omaisuudesta ja taloudenhoidosta.
Ohjausryhmän ja myöhemmin asetettavan järjestelytoimikunnan työ sekä seurakuntien työntekijöiden työ jatkuu virallisten päätösten jälkeen monien hallintoon liittyvien asioiden valmistelulla sekä käytännön seurakuntatyön suunnittelulla.

Ohjausryhmän puolesta

Pertti Ruotsalo
ohjausryhmän puheenjohtaja
Raision kirkkoherra

puh. 040 – 502 00 77
pertti.ruotsalo@evl.fi
Kosken Tl. ja Marttilan seurakuntien luottamushenkilöt eli kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen jäsenet sekä näiden seurakuntien työntekijät olivat koolla Koskella torstaina 7.9. Kokoontuminen käynnisti seurakuntien väliset yhdistymisneuvottelut, joiden tavoitteena on, että seurakunnat yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi 1.1.2019 lukien.

Yhdistymistä valmistelemaan on nimetty ohjausryhmä, jossa on edustajat molemmista seurakunnista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt Raision seurakunnan kirkkoherra Pertti Ruotsalon. Neuvotteluissa on tarkoitus edetä niin, että tarvittavat päätökset tehdään molempien seurakuntien kirkkovaltuustoissa huhtikuun 2018 loppuun mennessä.
Seurakuntien työntekijöiden kanssa tulevaa yhteistyötä ovat rakentamassa niin ikään tuomiokapitulin nimeäminä Sastamalan kirkkoherra Ari Paavilainen ja Palvelevan Puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä.
Lisätietoja antaa ohjausryhmän puheenjohtaja Pertti Ruotsalo

pertti.ruotsalo@evl.fi, 040-5020077


TIEDOTE 8.11.2017

KOSKEN TL JA MARTTILAN SEURAKUNTIEN
YHDISTYMISNEUVOTTELUT ETENEVÄT


Kosken Tl. ja Marttilan seurakunnat ovat käynnistäneet neuvottelut, joiden tavoitteena on, että seurakunnat yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi 1.1.2019 alkaen.

Neuvottelut käynnistyivät torstaina 7.9.2017, jolloin Kosken Tl. ja Marttilan seurakuntien luottamushenkilöt eli kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen jäsenet sekä näiden seurakuntien työntekijät olivat koolla Koskella.

Yhdistymistä valmistelemaan on nimetty ohjausryhmä, jossa on edustajat molemmista seurakunnista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt Raision seurakunnan kirkkoherra Pertti Ruotsalon. Neuvotteluissa on tarkoitus edetä niin, että tarvittavat päätökset tehdään molempien seurakuntien kirkkovaltuustoissa huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Seurakuntien työntekijöiden kanssa tulevaa yhteistyötä ovat rakentamassa niin ikään tuomiokapitulin nimeäminä Sastamalan kirkkoherra Ari Paavilainen ja Palvelevan Puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä.

Ohjausryhmän ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin Koskella tiistaina 7.11.2017. Kokouksessa koottiin listaa niistä asioista, joiden säädösten mukaan tulee sisältyä seurakuntien yhdistymissopimukseen. Kirkkovaltuustojen tulee hyväksyä yhdistymissopimus tulevan kevään aikana. Sen jälkeen Kirkkohallitus tekee lopullisen päätöksen seurakuntien yhdistymisestä.

Ohjausryhmä kävi keskustelua yhdistymissopimukseen liitettävistä asioista, mutta päätöksiä näistä asioista ei vielä tehty. Ohjausryhmän työskentely jatkuu joulukuun alkupuolella.

MIKÄ SEURAKUNNAN NIMEKSI?

Jos seurakunnat päättävät yhdistyä, uudelle seurakunnalle on löydettävä nimi. Ohjausryhmä päättikin pyytää Kosken Tl. ja Marttilan seurakuntien jäseniltä ehdotuksia uuden seurakunnan nimeksi.

Nimiehdotukset tulee jättää kirjallisesti Kosken Tl. tai Marttilan seurakunnan kirkkoherranvirastoon ennen joulua. Ehdotuksesta pitää seurakunnan nimen lisäksi ilmetä ehdottajan nimi sekä ehdotuksen perustelut.


Lisätietoja antaa ohjausryhmän puheenjohtaja Pertti Ruotsalo, pertti.ruotsalo@evl.fi, 040-5020077