KOSKEN TL SEURAKUNNAN JA MARTTILAN SEURAKUNNAN                                                  
YHDISTYMISNEUVOTTELUT KÄYNTIIN

Kosken Tl. ja Marttilan seurakuntien luottamushenkilöt eli kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen jäsenet sekä näiden seurakuntien työntekijät olivat koolla Koskella torstaina 7.9. Kokoontuminen käynnisti seurakuntien väliset yhdistymisneuvottelut, joiden tavoitteena on, että seurakunnat yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi 1.1.2019 lukien.

Yhdistymistä valmistelemaan on nimetty ohjausryhmä, jossa on edustajat molemmista seurakunnista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt Raision seurakunnan kirkkoherra Pertti Ruotsalon. Neuvotteluissa on tarkoitus edetä niin, että tarvittavat päätökset tehdään molempien seurakuntien kirkkovaltuustoissa huhtikuun 2018 loppuun mennessä.
Seurakuntien työntekijöiden kanssa tulevaa yhteistyötä ovat rakentamassa niin ikään tuomiokapitulin nimeäminä Sastamalan kirkkoherra Ari Paavilainen ja Palvelevan Puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä.
Lisätietoja antaa ohjausryhmän puheenjohtaja Pertti Ruotsalo

pertti.ruotsalo@evl.fi, 040-5020077


TIEDOTE 8.11.2017

KOSKEN TL JA MARTTILAN SEURAKUNTIEN
YHDISTYMISNEUVOTTELUT ETENEVÄT


Kosken Tl. ja Marttilan seurakunnat ovat käynnistäneet neuvottelut, joiden tavoitteena on, että seurakunnat yhdistyvät yhdeksi seurakunnaksi 1.1.2019 alkaen.

Neuvottelut käynnistyivät torstaina 7.9.2017, jolloin Kosken Tl. ja Marttilan seurakuntien luottamushenkilöt eli kirkkovaltuustojen ja kirkkoneuvostojen jäsenet sekä näiden seurakuntien työntekijät olivat koolla Koskella.

Yhdistymistä valmistelemaan on nimetty ohjausryhmä, jossa on edustajat molemmista seurakunnista. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt Raision seurakunnan kirkkoherra Pertti Ruotsalon. Neuvotteluissa on tarkoitus edetä niin, että tarvittavat päätökset tehdään molempien seurakuntien kirkkovaltuustoissa huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Seurakuntien työntekijöiden kanssa tulevaa yhteistyötä ovat rakentamassa niin ikään tuomiokapitulin nimeäminä Sastamalan kirkkoherra Ari Paavilainen ja Palvelevan Puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä.

Ohjausryhmän ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin Koskella tiistaina 7.11.2017. Kokouksessa koottiin listaa niistä asioista, joiden säädösten mukaan tulee sisältyä seurakuntien yhdistymissopimukseen. Kirkkovaltuustojen tulee hyväksyä yhdistymissopimus tulevan kevään aikana. Sen jälkeen Kirkkohallitus tekee lopullisen päätöksen seurakuntien yhdistymisestä.

Ohjausryhmä kävi keskustelua yhdistymissopimukseen liitettävistä asioista, mutta päätöksiä näistä asioista ei vielä tehty. Ohjausryhmän työskentely jatkuu joulukuun alkupuolella.

MIKÄ SEURAKUNNAN NIMEKSI?

Jos seurakunnat päättävät yhdistyä, uudelle seurakunnalle on löydettävä nimi. Ohjausryhmä päättikin pyytää Kosken Tl. ja Marttilan seurakuntien jäseniltä ehdotuksia uuden seurakunnan nimeksi.

Nimiehdotukset tulee jättää kirjallisesti Kosken Tl. tai Marttilan seurakunnan kirkkoherranvirastoon ennen joulua. Ehdotuksesta pitää seurakunnan nimen lisäksi ilmetä ehdottajan nimi sekä ehdotuksen perustelut.


Lisätietoja antaa ohjausryhmän puheenjohtaja Pertti Ruotsalo, pertti.ruotsalo@evl.fi, 040-5020077