Marttilan seurakunnan perimät maksut vuonna 2018

Lisää selityksiä sivun alalaidassa.

Maksullisen todistuksen lähettäminen postitse, sisältää laskutuskulut
  
5,50 €
sis. pk.
Sukuselvitykset / virallinen
9€ / 30 €
Sukuselvitykset / lääketieteellinen
30 €
+ 12 € jokaiselta alkavalta puolituntiselta
Sukututkimukset (sisältää puolen tunnin työn)
30 €
+ 15 € jokaiselta alkvavalta puolituntiselta
Seurakunnan adressi
11 €
Päiväkerhot ovat maksuttomia
Rippikoulun ruokamaksu
8,- / pv
Hautapaikka  20 vuodeksi
250 €
Uurnahautapaikka 20 vuodeksi
200 €
Muistolehtopaikka, haudan avaus ja peitto
200 €
Arkkuhaudan avaus ja peitto
300 €
Uurnahaudan avaus ja peitto
100 €
Muistolaatan tilaus ja kiinnitys muistolehtopaikkaan
65 e
Ison salin vuokra (n. 70 hlöä) ma-pe
85 €
Pienen salin vuokra (n. 30 hlöä) ma-pe
65 €
Keittiön vuokra ma-pe
35 €
Ison salin vuokra (n. 70 hlöä) la-su
105 €
Pienen salin vuokra (n. 30 hlöä) la-su
85 €
Keittiö la-su
55 €
Pöytäliinojen pesumaksu (veloitetaan vain likaantuneista liinoista)
10 €
Kynttilä
1 €
Postikortti
1 €
Yhdistyksen tms. tilaisuus  / kerta
15 €

                                        
Vainajan säilytystilan vuokra                                         20 € /vrk
Ei peritä Marttilan seurakunnan jäseniltä

Marttilan seurakuntaan kuulumattomilta peritään 100 % korotetut maksut (vuokrat,
hautojen avaukset yms.)
Vainajan ollessa ulkopaikkakuntalainen peritään 100% korotettu hautapaikkamaksu, vuokrat, hautojen avaukset yms.Hautainhoitorahaston perimät maksut 2018

   1  HAUTAPAIKKA
   2  HAUTAPAIKKAA
     3  HAUTAPAIKKAA
   4  HAUTAPAIKKAA
kastelu
50,00 €
    75,00 €
    80,00 €
   85,00 €
1 vuoden hoito
80,00 €
  120,00 €
 128,00 €
 136,00 €
5 vuoden hoito
425,00 €
  635,00 €
 665,00 €
 705,00 €
10 vuoden hoito
915,00 €
1 375,00 €
1 390,00 €
1 465,00 €

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut 1.5.2017 alkaen
1. Maksuttomat todistukset
Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (elää-todistus) on maksuton. Maksuttomassa todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot; ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä. Maksuttoman elää-todistuksen lähettämisestä ei peritä toimitusmaksua.

2.Maksulliset todistukset – 9 euroa
a) Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1. kohdassa tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa.
b) Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Todistuksen hinta on 9      euroa myös silloin, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.
c) Jos manuaalisesti laadittuun todistukseen, joka pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin, merkitään enemmän tietoa, kuin b-kohdassa mainituissa todistuksissa, hinta on 30 euroa. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, peritään ensimmäisestä todistuksesta 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa.
Maksu veloitetaan asiakokonaisuuksittain
Mikäli samaan perunkirjoitukseen, lainhuudatukseen, kiinteistökauppaan yms. liittyvät todistukset tilataan samalla kertaa ja kyse on etenevistä tai takenevista sukupolvista tai sisaruksista perintökaaren mukaisesti, veloitetaan todistusmaksu vain kertaalleen. Sillä ei ole merkitystä, muodostetaanko samaan asiakokonaisuuteen kuuluvista tiedoista yksi asiakirja tai useampia.

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus
Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta (15 minuutin työtä edellyttävä sukututkimustodistus maksaa siis 30 euroa, 40 minuutin työtä edellyttävä todistus 45 euroa, 70 minuutin työtä edellyttävä todistus 60 euroa jne.)
Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa.

Muut maksut
Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta peritään 9 euroa sivulta. Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan erillisen laskun lähettämisestä lisäksi 5,50 euroa (lasku ja todistus eri osoitteisiin = 11 e). Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt 1.4.2014 kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Maksupäätös tulee voimaan 15.4.2014. Kirkkohallitus on tehnyt 21.3.2017 voimassaolevaan maksupäätökseen hinnantarkistuksen, joka tulee voimaan 1.5.2017.