Marttilan seurakunnan perimät maksut vuonna 2017

Lisää selityksiä sivun alalaidassa.

Maksullisen todistuksen lähettäminen postitse 5,50 (sis. laskutuskulut)
  
5,50e
sis. pk.
Sukuselvitykset / virallinen
9,- /30e manuaalisesti laadittu
Sukuselvitykset / lääketieteellinen
30e+ 12e jokaiselta alkavalta puolituntiselta
Sukututkimukset
30e + 15e jokaiselta seur.alkvavalta puolituntiselta.
Adressin hinta
11,00
Päiväkerhomaksu  1 x 3 h
0,00
Päiväkerhomaksu  1 x 1,5 h
0,00
Rippikoulun leirimaksu
käsittely kesken
Hautapaikka  20 v
250,00
Hautapaikka  50 v
1000,00
Uurnahautapaikka 20 v
200,00
Muistolehtopaikka,avaus ja   peitto
200,00
Haudan avaus ja peitto
300,00
Uurnahaudan avaus ja peitto
100,00
Syvähaudan avaus ja peitto
300,00
Muistolehtopaikan muisto- laatan tilaus ja kiinnitys
65,00
Puuristi ja nimi
0,00
Iso sali ma-pe
85,00
Pieni sali ma-pe
65,00
Keittiö ma-pe
35,00
Iso sali la-su
105,00
Pieni sali la-su
85,00
Keittiö la-su
55,00
Iso liina
12,00
Pieni liina
7,00
Kynttilä
1,00
Postikortti
1,00
Yhdistyksen tms. tilaisuus  / kerta                                     15,00

Vainajan säilytystilan vuokra                                         20 € /vrk
Ei peritä Marttilan seurakunnan jäseniltä

Marttilan seurakuntaan kuulumattomilta peritään 100 % korotetut maksut (vuokrat,
hautojen avaukset yms.)
Vainajan ollessa ulkopaikkakuntalainen peritään 100% korotettu hautapaikkamaksu, vuokrat, hautojen avaukset yms.Hautainhoitorahaston perimät maksut 2017

   1  HAUTAPAIKKA
   2  HAUTAPAIKKAA
     3  HAUTAPAIKKAA
   4  HAUTAPAIKKAA
kastelu
50,00 €
    75,00 €
    80,00 €
   85,00 €
1 vuoden hoito
80,00 €
  120,00 €
 128,00 €
 136,00 €
5 vuoden hoito
425,00 €
  635,00 €
 665,00 €
 705,00 €
10 vuoden hoito
915,00 €
1 375,00 €
1 390,00 €
1 465,00 €

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut 1.5.2017 alkaen
1. Maksuttomat todistukset
Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (elää-todistus) on maksuton. Maksuttomassa todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot; ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä. Maksuttoman elää-todistuksen lähettämisestä ei peritä toimitusmaksua.

2.Maksulliset todistukset – 9 euroa
a) Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1. kohdassa tarkoitetusta todistuksesta 9 euroa.
b) Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Todistuksen hinta on 9      euroa myös silloin, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.
c) Jos manuaalisesti laadittuun todistukseen, joka pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin, merkitään enemmän tietoa, kuin b-kohdassa mainituissa todistuksissa, hinta on 30 euroa. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, peritään ensimmäisestä todistuksesta 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 9 euroa.
Maksu veloitetaan asiakokonaisuuksittain
Mikäli samaan perunkirjoitukseen, lainhuudatukseen, kiinteistökauppaan yms. liittyvät todistukset tilataan samalla kertaa ja kyse on etenevistä tai takenevista sukupolvista tai sisaruksista perintökaaren mukaisesti, veloitetaan todistusmaksu vain kertaalleen. Sillä ei ole merkitystä, muodostetaanko samaan asiakokonaisuuteen kuuluvista tiedoista yksi asiakirja tai useampia.

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus
Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta (15 minuutin työtä edellyttävä sukututkimustodistus maksaa siis 30 euroa, 40 minuutin työtä edellyttävä todistus 45 euroa, 70 minuutin työtä edellyttävä todistus 60 euroa jne.)
Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 12 euroa.

Muut maksut
Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta peritään 9 euroa sivulta. Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan erillisen laskun lähettämisestä lisäksi 5,50 euroa (lasku ja todistus eri osoitteisiin = 11 e). Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa.

Kirkkohallituksen täysistunto on päättänyt 1.4.2014 kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista. Maksupäätös tulee voimaan 15.4.2014. Kirkkohallitus on tehnyt 21.3.2017 voimassaolevaan maksupäätökseen hinnantarkistuksen, joka tulee voimaan 1.5.2017.